Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn

Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn

239lượt
  2.0
  • Diễn viên: Sài Bích Vân,Lý Thiến,Hà Minh Hàn,Thiệu Phong,

  Nội dung phim

  Phim kế về tình cảm bất hoà của một đôi bạn thân như chị em ruột, từ thân thiết bầu bạn cùng nhau trở nên đố kỵ hận thù, đề cao chân thiện mỹ trong nhân tính, soi ra cái ác cái xấu trong lòng người.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Sài Bích Vân
  • Lý Thiến
  • Hà Minh Hàn
  • Thiệu Phong

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang