Nhà Thám Hiểm Marco Polo (Phần 2)

Nhà Thám Hiểm Marco Polo (Phần 2)

502lượt
  2.0

  Nội dung phim

  Hốt Tất Liệt mạnh hơn bao giờ hết, nhưng những đe doạ với ngai vàng cũng gia tăng không kém. Marco Polo đã được chứng kiến những âm mưu, lừa lọc và phản bội ở cấp độ mới.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Lorenzo Richelmy
  • Benedict Wong
  • Hoàng Kinh Hán
  • Trần Xung
  • Dương Tử Quỳnh

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang