Tạm Biệt Trái Đất

Tạm Biệt Trái Đất

163lượt
  7.0

  Nội dung phim

  Khi một tiểu hành tinh lao băng băng về phía Trái Đất, một giáo viên quyết tâm chiến đấu để bảo vệ an toàn cho các học sinh cũ của mình bằng mọi giá.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Ahn Eun-jin
  • Yoo Ah-in
  • Jeon Seong-woo
  • Kim Yoon-hye
  • Seo Ye-hwa
  • Yoon Seo-ah
  • Hong Woo-jin
  • Kang Seok-woo
  • Kim Kang-hoon
  • Kim Yeong-ok
  • Kim Young-woong
  • Park Joo-hee
  • Baek Suk-kwang
  • Baek Hyun-jin
  • Shin Dam-su
  • Lee Seo-hwan
  • Im Gi-hong

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang