Thách Mà Dám Yêu

Thách Mà Dám Yêu

431lượt
  8.0

  Nội dung phim

  Sau khi rời quê nhà vùng nông thôn được gây dựng dựa trên luật pháp Joseon, nam nhân nọ gặp một nữ nhân có cá tính mạnh thử thách những ranh giới xã hội cứng nhắc của chàng.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Kim Myung Soo
  • Lee Yoo Young
  • Sunwoo Jae Deok

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang