Thất Bại Thê Thảm

Thất Bại Thê Thảm

365lượt
  1.0

  Nội dung phim

  Khi thảm họa ập xuống phim trường của một người lần đầu làm đạo diễn, đoàn làm phim ghi lại mọi chuyện khi những tai nạn, hành vi tống tiền và phá hoại xảy ra sau đó ở hậu trường. 

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Pierre Niney
  • François Civil
  • Géraldine Nakache
  • Pascal Demolon
  • Leslie Medina
  • Louise Coldefy
  • Djimo
  • Juliette Gasquet
  • Jessy Ugolin
  • Soraya Garlenq

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang