The 8 Show

The 8 Show

740lượt
  7.0

  Nội dung phim

  Eight individuals trapped in a mysterious 8-story building participate in a tempting but dangerous game show where they earn money as time passes.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • 류준열
  • 천우희
  • 박정민
  • 이열음
  • 박해준
  • 이주영
  • 문정희
  • 배성우

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang