Trạm Trưởng

Trạm Trưởng

896lượt
  1.0

  Nội dung phim

  Sau khi biết cái chết của vợ mình không phải là một tai nạn, cựu Giám đốc Trạm CIA bị buộc phải quay trở lại thế giới gián điệp ngầm, hợp tác với một kẻ thù để làm sáng tỏ một âm mưu thách thức mọi thứ mà anh ta nghĩ mình biết. 

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Aaron Eckhart
  • Alex Pettyfer
  • Olga Kurylenko
  • Laëtitia Eïdo
  • Daniel Bernhardt
  • Chris Petrovski
  • Nina Bergman
  • Kris Johnson
  • Jonathan Ajayi
  • Isobel Wood

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang