Ứng Cứu Tiên Phong

Ứng Cứu Tiên Phong

698lượt
  5.0
  • Diễn viên: Zhang Yaqi,Yu Xinyan,Fei Xin Jie,

  Nội dung phim

  Công ty vệ sĩ cử vệ sĩ hàng đầu - Hàn Hạo đến Đông Nam Á bảo vệ khách hàng “Bạch Dương” nhưng Hàn Hạo phát hiện ra khách hàng bí mật này chính là Từ Băng – người vợ đã âm thầm bỏ đi của mình. Trải qua hoạn nạn, tình cảm của hai người lại tốt đẹp như xưa. Nhưng lúc này Từ Băng phát hiện ra manh mối mình vô tình có được lại liên quan tới âm mưu phạm tội động trời của tập đoàn, trận đấu giữa chính và tà đã diễn ra.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Zhang Yaqi
  • Yu Xinyan
  • Fei Xin Jie

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang