Xuất Chúng: Cuộc Cách Mạng Hài Kịch

Xuất Chúng: Cuộc Cách Mạng Hài Kịch

73lượt
  5.0

  Nội dung phim

  This rapturous documentary steps into the dynamic world of queer stand-up and examines the powerful cultural influence it has had on social change in America. The film combines rare archival materials, stand-up performances, and interviews with a show-stopping lineup to present a definitive history of queer comedy.

  Vai trò

  Diễn viên

  Tác phẩm của cùng một diễn viên

   Người nổi tiếng có thể trượt sang trái và phải
  • Lily Tomlin
  • Rosie O'Donnell
  • Sandra Bernhard
  • Wanda Sykes
  • Tig Notaro
  • Eddie Izzard
  • Patti Harrison
  • Joel Kim Booster
  • Billy Eichner
  • Mae Martin

    Thông tin liên quan

   Bình luận của người dùng

    đang tải
   Trở lại đầu trang